رنگ های کوره ای

  • رنگ کوره ای سفید

    رنگ کوره ای سفید

  • رنگ گل ماشی

    رنگ گل ماشی

  • رنگ زرد

    رنگ زرد

 

آدرس: تهران – جاده آبعلی – سرخه حصار بعد از کارخانه کاوه – روبروی صنایع هوافضا.
تلفن: 77377818  -  9- 77311527

موبایل : 09121123984