تماس با ما

 

                                                      غغغغ

 

آدرس: تهران – جاده آبعلی – سرخه حصار بعد از کارخانه کاوه – روبروی صنایع هوافضا.
تلفن: 77377818  -  9- 77311527
کارخانه نوین رنگ: جاده تهران – گرمسار بعد از پلیس راه شریف آباد – شهرک صنعتی عباس آباد
تلفن:    5 – 3426272 -0292

موبایل : 09121123984

 

ارسال

 

آدرس: تهران – جاده آبعلی – سرخه حصار بعد از کارخانه کاوه – روبروی صنایع هوافضا.
تلفن: 77377818  -  9- 77311527

موبایل : 09121123984